Veřejné zakázky

Název zakázky Předpokládaná
hodnota bez DPH
Datum zveřejněníLhůta pro podání
nabídky
  Podklady
Oprava povrchu parkoviště v ul. Kostelnído 500.000,-3.7.202017.7.2020Výzva
Výkaz výměr
Zrušení VZ